Декларация относно обработката на лични данни

Защитата на личните ви данни и поверителността ви са много важни за нас. Настоящото известие има за цел да ви информира за обработката на вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (" ОРЗД") и словашкия Закон за защита на личните данни ("ЗЗЛД").

1. Администратор, обработващ лични данни

Администраторът на обработката на лични данни е:

Berlin Brands Group a.s.

със седалище на адрес Grösslingová 6-8, 811 09 Братислава, Словашка република

ID: 46 895 680,

дружество, регистрирано в Търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sro, вписване № 5640/B

("BBG" или "ние").

Ако желаете да се свържете с нас във връзка със защитата на личните данни, можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес: [email protected] или писмено на адреса на нашата компания.

2. Лични данни

Личните данни се определят в закона като всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, която включва данни като име и фамилия, адрес, имейл адрес и други данни, които могат да бъдат свързани с конкретно физическо лице.

3. Какви лични данни събираме и как ги използваме

3.1. Процес на закупуване

Нашата компания управлява уебсайта electronic-star.sk като онлайн пазар и ви позволява да купувате стоки от продавачи, различни от нашата компания. Чрез нашия уебсайт ние предоставяме процеси, свързани със сключването на договор за покупка, Поради това за целите на сключването на договор за покупка между Вас и продавача ние събираме личните данни, необходими за обработка на поръчката, а именно име и фамилия, имейл адрес, адрес, телефонен номер. Ние разкриваме тези лични данни на продавача за целите на обработката на поръчката и изпълнението на други задължения по договора за покупко-продажба.

3.2. Потребителски акаунт

Ако създавате личен потребителски акаунт, ще ви трябват вашето име, фамилия, имейл адрес, както и адрес и парола. Въвеждането на Вашия адрес или телефонен номер не е задължително и има за цел да улесни изпълнението на всеки договор за покупка и доставката на стоки. Потребителски профил не може да бъде създаден, ако сте на възраст под 16 години. Съхраняването на лични данни се извършва за срока на вашия потребителски акаунт, който можете да прекратите по всяко време.

3.3. Новини и персонализирана комуникация

Ако сте се абонирали за нашия бюлетин и SMS, ние използваме въведените от вас данни, за да ви изпращаме редовно бюлетини и SMS в съответствие с вашето съгласие. Освен това събираме, обработваме и използваме информация за бюлетина (име на бюлетина, категория на бюлетина, време на изпращане и време на отваряне) и кога сте кликнали върху конкретна връзка в бюлетина, за да можем да ви изпращаме персонализирани реклами и оферти. Използваме въведените от вас данни и данните от клиентския ви профил, за да ви представяме индивидуални оферти и реклами. Ако не желаете да получавате бюлетина или SMS, моля, кликнете върху връзката за отписване във входящата си електронна поща или ни изпратете съобщение на адрес [email protected].

3.4. Данни при използване на уебсайта

Нашият уебсървър съхранява данни за достъпа до нашия уебсайт (без лични данни) в лог данни, т.нар. лог файлове. Съхраняват се следните данни: дата и час на достъпа, име и URL на исканите данни, информация дали заявката е била успешна, идентификационни данни за използвания браузър, операционната система и уебсайта, от който е осъществен достъпът. Тези данни са необходими за използването на сайта (установяване на връзка, предаване на данни). Съхраняваме тези данни за сигурността на нашите системи, за техническото управление на нашата мрежова инфраструктура и за оптимизиране на нашите услуги.

4. За какво използваме личните данни и колко дълго ги съхраняваме

4.1. Цели на обработката

Затова обработваме вашите лични данни, както следва:

 • за целите на обработката на процеса на закупуване (необходимо за изпълнението на договора / член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);
 • за целите на управлението на Вашия потребителски профил, ако сте създали такъв (необходимо за изпълнението на договора / член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);
 • за целите на изпращане на проучвания за удовлетвореност от услугите, предоставяни чрез нашия уебсайт, освен ако не сте се отказали да ги получавате чрез връзката за отписване в съответния имейл или чрез имейл, изпратен на [email protected] (необходимо за целите на нашите законни интереси / член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД);
 • за целите на изпращане на бюлетини и други маркетингови съобщения, по-специално индивидуални препоръки (въз основа на дадено съгласие / член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);
 • за целите на разглеждане на искания от публични и други органи във връзка с упражняването на техните правомощия (необходимо за изпълнение на правно задължение / член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД);
 • за целите на изпълнение на нашите данъчни и счетоводни задължения (необходимо за изпълнение на правно задължение / член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД);
 • да гарантираме сигурността на предоставяните услуги (необходимо за целите на нашите законни интереси/чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД);
 • в производства пред правителствени и други органи, които контролират дейността ни, за да предявим искове срещу нас и да се защитим срещу предявени срещу нас искове (необходимо за целите на нашите законни интереси/чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).
 • 4.2. Запазване на лични данни

  Съхраняваме личните данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целта на обработката. Следователно запазваме лични данни, свързани с потребителския ви акаунт, докато имате създаден акаунт, тъй като това е необходимо, за да можем да управляваме акаунта за вас.

  В някои случаи периодът на съхранение на личните данни се определя в съответствие със сроковете, посочени в приложимото законодателство (по-специално периоди на съхранение за бизнес или данъчни цели). В случаите, когато е сключен договор за покупка чрез нашия уебсайт, ние съхраняваме лични данни за периода, през който могат да бъдат предявени правни претенции във връзка със сключването на договора.

  Когато използваме вашите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения на вашия имейл адрес или в други случаи, когато сте ни дали съгласие, ние ще запазим тези данни, докато не оттеглите това съгласие. Когато използваме вашите данни въз основа на нашия легитимен интерес, ние ги обработваме, докато причината за обработването им не престане да съществува.

  След изтичане на периода на съхранение личните данни се унищожават по подразбиране. Като общо правило обаче, дори ако някоя от причините за обработване престане да се прилага, това не означава непременно, че ще спрем да съхраняваме вашите лични данни. Това е така, защото можем, а понякога и трябва да обработваме тези лични данни за друга цел с различно правно основание.

  5. Разкриване на данни пред трети страни

  Поради факта, че нашият уебсайт се използва за продажби от трети страни, ние разкриваме лични данни, свързани с продажбата, на продавачите, които действат като независими администратори и обработват личните данни във връзка с договора за покупка, който сте сключили, както и за други цели и при условията, които те сами определят. В същото време продавачите могат да разкрият Вашите лични данни на трети страни - други получатели - логистични компании или доставчици на платежни услуги.

  Понастоящем изключителен продавач е Chal-Tec GmbH, със седалище на Wallstraße , D- 10179 Берлин, Федерална република Германия, Търговски регистър: HRB 98898, Окръжен съд Шарлотенбург (Берлин), Във връзка с договорите за покупка, сключени с Chal-Tec GmbH, бихме искали да Ви информираме, че нашето дружество, в качеството си на негов представител, обработва Вашите лични данни в хода на обслужването на клиенти и разглеждането на искове, свързани с изпълнението на договора за покупка с Вас.

  С изключение на дилърите, ние разкриваме лична информация в следните случаи:

 • За да спазваме законови задължения, правителствени и други искания, да предявяваме или защитаваме искове или производства, когато други лица предявяват искове срещу нас, като категориите трети страни, на които разкриваме лични данни по тези причини, включват например съдилища, правителствени и други органи, компетентни да упражняват контрол върху дейността ни, да уреждат спорове или да изпълняват съдебни решения, или нашите правни и счетоводни съветници и одитори.
 • Вашите лични данни се съхраняват от някои от нашите доставчици, които ги обработват за нас, по наши инструкции и в съответствие с този документ. При това те спазват всички необходими мерки за сигурност, технически и организационни мерки, за да осигурят необходимата защита на Вашите лични данни. Те включват следните категории получатели, по-специално доставчици на услуги за техническа или компютърна инфраструктура (включително Chal-Tec GmbH), доставчици на ИТ услуги, разработчици на нашите софтуерни приложения и доставчици на онлайн услуги за офис приложения.
 • Работим и с партньори, които ни предоставят аналитични и рекламни услуги. Те ни позволяват да разберем по-добре как потребителите използват нашия уебсайт, да поставяме рекламите си онлайн и да измерваме ефективността им.
 • 6. Сигурност на личните данни

  Стремим се да обработваме личните данни в съответствие с всички необходими технически и организационни мерки по такъв начин, че те да бъдат защитени и най-вече недостъпни за неупълномощени лица. В този контекст изрично посочваме, че пълната сигурност на данните не може да бъде гарантирана при комуникация по електронна поща. Поради това за поверителна информация препоръчваме доставка по пощата.

  За да защитим по най-добрия начин данните на потребителите от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени лица, сме въвели подходящи технически и организационни мерки, които непрекъснато оптимизираме в съответствие с технологичния напредък.

  7. Прехвърляне към трети страни

  Ние не прехвърляме активно вашите лични данни в трети държави извън ЕС. Въпреки това някои от партньорите, с които си сътрудничим при обработката на лични данни, извършват такива трансфери, по-специално към САЩ, за които Комисията не е издала решение за адекватност. Следователно предпоставка за прехвърляне към САЩ е или вашето съгласие, или спазването на други изисквания на GDPR. За повече информация, моля, свържете се с нас на адрес [email protected].

  8. Вашите права по отношение на личните ви данни

  Във връзка с личните данни, които съхраняваме за вас, имате следните права в съответствие с изискванията на приложимото законодателство:

 • Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на данни по всяко време с действие за в бъдеще (член 7, параграф 3 от ОРЗД).
 • Имате право да поискате от нас потвърждение за това какви лични данни, свързани с вас, се обработват от нас (член 15 от ОРЗД).
 • Имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани или изтрити (членове 16, 17 от ОРЗД).
 • Имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни в случай на недопустима обработка (член 18 от ОРЗД).
 • В случай че обработката на вашите лични данни е била коригирана, изтрита или ограничена, имате право да бъдете уведомени за този факт на всички получатели, на които са били разкрити вашите лични данни (член 19 от ОРЗД).
 • Имате право да получавате свързаните с вас лични данни, които сме събрали по силата на договор или въз основа на съгласие, в структуриран формат и имате право да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна по ваше искане (член 20 от ОРЗД).
 • Имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни в определени случаи (член 21 от ОРЗД).
 • В случай на въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, във връзка с потвърждаването, коригирането, ограничаването на обработката или изтриването на лични данни, както и в случай на оттегляне на даденото съгласие или възражения срещу определена обработка на лични данни, моля, свържете се с нас или ни пишете на адреса, посочен в точка 1.

  Ако смятате, че обработката на личните ви данни от нашата компания е в нарушение на приложимите закони за защита на данните, имате право да подадете жалба до нашия главен надзорен орган - Службата за защита на личните данни на Словашката република, чиито данни за контакт можете да намерите тук .

  9. Списък на бисквитките

  Логин
  Моля, въведете вашия имейл тук.
  Моля, въведете минимум 6 или повече знака
  Логин
  Моля, въведете вашия имейл тук.
  Моля, въведете минимум 6 или повече знака